Κατηγορίες

Control Panel (2)

Πρόσβαση & Λειτουργίες του Webhosting Control Panel

e-mail (4)

Πληροφορίες σχετικά με την λήψη e-mail, τη ρύθμιση των προγραμμάτων κτλ

Τα δημοφιλέστερα

 Λήψη και αποστολή e-mail

Για να λάβετε και να στείλετε e-mail μέσω του λογαριασμού σας myname@company.gr μπορείτε είτε:...

 Πρόσβαση στο Control Panel

Για να συνδεθείτε στο Control Panel του λογαριασμού σας: Στον browser που χρησιμοποιείτε...

 Ρυθμίσεις e-mail για Outlook

Η σωστή ρύθμιση ενός λογαριασμού ηλ.ταχυδρομείου στο Outlook γίνεται ως κάτωθι.Α) Για δημιουργία...

 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης χρήστη email

Σε περίπτωση που ένας χρήστης email επιθυμεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης μπορεί αυτό να το...

 Ρυθμίσεις email για iPhone

Η σωστή ρύθμιση ενός λογαριασμού ηλ.ταχυδρομείου στο iPhone γίνεται ως κάτωθι. Από το μενού πάμε...